Tekst En Uitleg Nabij

Iedereen wil gehoord en begrepen worden

 • Weten wat de mensen om je heen bedoelen.

 • Betrokken zijn bij de dagelijkse betekenisvolle bezigheden.

 • Grip krijgen op je leven.

 • Leren lezen met foto’s, picto’s gebaren en geschreven tekst.

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of (zeer) moeilijk lerenden hebben vaak beperkte mogelijkheden om zich te uiten. Kinderen met Down syndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van spraakontwikkeling, gehoor en het auditief verwerken van informatie.

Wat kan ik bieden:

"Lezen moet je doen’ is een leesmethode die werd ontwikkeld voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Elk woord wordt weergegeven met een picto of een foto. Geleidelijk kunnen letters en woorden worden toegevoegd. Ook wordt gewerkt met een vormenboek, klankgebaren, een computerprogramma "Kijken en kiezen" en de "Pictoschrijver.

Het werken met de pictoschrijver biedt mogelijkheden om op elk niveau zelf leesstof, dagplanningen, dagverslagen, recepten of verhalen te maken. Dit bevordert de communicatie zodat je gehoord en begrepen wordt.

Leespraat” is naast een leesmethode een communicatiemethode. Dat betekent dat het kind betekenisvolle woorden aanleert die het nodig heeft voor zijn communicatie. Dit is een globaalmethode maar kan goed gecombineerd worden met “Lezen moet je doen”.

Nederlands met Gebaren” : Spelenderwijs worden gebaren geleerd ter ondersteuning van gesproken taal, waardoor kinderen al kunnen communiceren voordat ze kunnen praten. Dit stimuleert de taalontwikkeling en geeft kinderen meer zelfvertrouwen. Ook bevordert het de communicatie van slechthorenden en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Wie ben ik

Ik ben Annemarie Wassink, moeder van 4 (volwassen) kinderen. Mijn jongste zoon Teun is geboren met het syndroom van Down, ASS en ernstige slechthorendheid. Een jongen met een hele grote zorgvraag maar waarvan we ook zoveel hebben geleerd. Daarom is zijn naam zichtbaar in het logo.

Door de jaren heb ik me verdiept in het syndroom van Down, Autisme, Totale Communicatie en NmG (Nederlands met gebaren). Met al deze ervaring ben ik 20 jaar geleden als leerkracht gaan werken bij “De onderwijsspecialisten” (ZML).


Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Werkwijze

 1. Vrijblijvend meer willen weten of aanmelden kan via de mail.

 2. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek c.q. intake. Wat zijn uw wensen? En (hoe) zijn die te realiseren?

Samen kijken we hoe lang een les zou kunnen duren.


Tarief


Kennismaking en intake: gratis

30 minuten € 25,00

45 minuten € 35,00

1 uur € 40,00

Reiskosten en lesmateriaal in overlegOpleidingen

 • Bevoegd leerkracht basisonderwijs

 • Seminarium voor Orthopedagogiek Hogeschool Utrecht: Opleiding Leraar Speciaal Onderwijs.

 • Stichting Scope: basis- en verdiepingsworkshop Leespraat

 • Audiologisch centrum Radboudumc: cursus Nederlands met gebaren (NmG)

 • Basistraining “Lezen moet je doen”: leesbegeleider

Ervaringen

Vanaf 2001 leerkracht bij "De Onderwijsspecialisten"

Van 2005 tot 2015 elk schooljaar gebarencursussen gegeven aan ouders, leerkrachten en verwanten. (NmG).

De Methode “Leespraat” (van stichting Scope) door de dag gebruikt in de klas en het betekenisvol lezen toegepast bij alle activiteiten van de dagplanning.

De methode "Lezen moet je doen" aangeboden aan kleuters met de start van het pictolezen "Zeggen wat je ziet" . Door middel van de pictoschrijver samen verhalen gemaakt met de kinderen. In de bovenbouw ervaring met "Lezen wat je kunt".

Met de kinderen prentenboeken gelezen en deze verteld met verteldozen met materialen die passen bij de verhalen en ondersteund met gebaren (NmG)

Contact

Neem gerust contact op voor meer informatie via:


email annemariewassink1@gmail.com

telefoon 06 15119964


Adres

Annemarie Wassink

De Gasperilaan 77

7007MV Doetinchem


KVK nummer: 81587988